Loading

Sen-oku Hakuko Kan, Kyoto

.


Hours

Sun

10:00

17:00

Mon

NA

Tue

10:00

17:00

Wed

10:00

17:00

Thu

10:00

17:00

Fri

10:00

17:00

Sat

10:00

17:00

About Sen-oku Hakuko Kan

 24 Shishigatani Shimomiyanomaecho, Sakyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 606-8431, Japan

 +81 75-771-6411

 www.sen-oku.or.jp

Sen-oku Hakuko Kan and Nearby Sights on Map

Koun-ji

The Kounji Temple is known for its shakkei gardens which frame the Higashiyama hills

Nyakuoji Shrine

Eikandō Temple

The Eikan-do Temple is the headquarters of the Seizan branch of the Jōdoshū Buddhist sect, and features an unusual wooden statue of the Amida Buddha, Mikaeri Amida, that looks to the right rather than facing forward

Shinshōgokuraku-ji

Shinnyo-do

Konkaikōmyō-ji

Anraku-ji

The Anraku-ji Temple presents a breathtaking sight in cherry blossom season and autumn, which are the only times it is accessible to the public

Nanzenji Temple

Shorin-in

Honen-in

Honen-in is a Jodoshu temple built in 1680 to honor the priest Honen