Koryu-ji Temple 0.0 rating

  Cultural Attractions

The Shingon Koryuji Temple is the oldest temple in Kyoto, dating back to 603 AD. It houses a statue of the Maitreya Buddha Miroku Bosatsu.

 Hours 

NA

About Koryu-ji Temple

 32 Hachiokacho, Kyoto, Japan

 Nearest Transit: Uzumasa Tenjingawa (Line: Tozai)

 +81 75-861-1461

Koryu-ji Temple and Nearby Attractions on Map

Nearby Attractions km / mile
Kinkaku-ji Temple

Kinkaku-ji Temple(3.3 km)
Kinkaku-ji, the Temple of the Golden Pavilion, is a UNESCO World Heritage Site and the most popular tourist attraction in Kyoto.

Ninnaji Temple

Ninnaji Temple(1.8 km)
The Ninna-ji Temple was originally built in 888 AD by the Emperors Koko and Uda to venerate the Amida Buddha, but was largely destroyed by fire in the 15th century, with most of the present structures built in the 17th century sponsored by the Tokugawa Shogunate.

Hirano Shrine

Hirano Shrine(2.9 km)
The Hirano Jinja is a small 8th century shrine that is popular during hanami for its beautiful cherry blossoms.

Matsunoo Taisha

Matsunoo Taisha(2.6 km)

Myoshin-ji Temple

Myoshin-ji Temple(1.3 km)

Myoman-ji

Myoman-ji(1.5 km)

Suzumushi-dera

Suzumushi-dera(3.2 km)
The Suzumushi-dera or Cricket Temple is so named for the crickets all along the wall inside the temple that are raised by the monks in a constantly warm environment so that they chirp all year round.

Toei Movie Village

Toei Movie Village(0.2 km)

Koryu-ji Temple Tickets and Tours in Kyoto

No tours found for Koryu-ji Temple !